ВУЧНЯМ

images

Каб лягчэй было ў дарозе,

Трэба на ўсіх указальніках

Замест кіламетраў

Напісаць:

«Ідзіце! Не аглядайцеся,

Бо жыццё яшчэ

Перад вамі».

(с) Максім Танк

правапіс галосных Э,Е     правапіс галосных О,Э,А (Ы)     правапіс У – Ў     правапіс Ь галосныя ў запазычаных словах     ы,і,й,пасля прыставак      правапіс прыставак    галосныя ў складаных словах прыстаўныя зычныя     правапіс д-дз, т-ц     правапіс некат. спалучэнняў зычных род назоўнікаў     канчаткі назоўнікаў 1-га скл.     правапіс не (ня)

Практычныя заданні Тэставыя заданні па арфаграфіі     Правапіс галосных     Правапіс зычных

Дзве хвілінкі, дваццаць ці дзвесце, а можа тысячы тысяч?…

Нават іх не хопіць, каб годна ўславіць цябе, родная мова. Таму што людзі самім існаваннем сваім, кожным трапным словам, кожнай гнеўнай думкай, кожным з’едлівым, іранічным або, наадварот, ласкавым словам славяць цябе і славіць будуць, пакуль не кончыцца жыццё людское і думка людская на зямлі.

Свет ў вачах блакітных і адчай

Размаўляем мы не рускай, польскай. Дрэнна.

Толькі вось, дарэчы, адзначай –

Мовы ў нас няма, няма карэнняў.